مراحل درمان ایمپلنت

در زمان كاشت دندان مراحل زیر باید بطور دقیق انجام گیرد تا نتیجه مطلوبی بدست آید.

مرحله اول کاشت ایمپلنت :

آماده سازی بیمار

در ویزیت قبل از درمان و کاشت ایمپلنت ، طرح درمان برای بیمار توضیح داده می شود كه شامل تعداد ایمپلنت و پروتز، مواردی چون پیوند استخوان و غیر توضیح داده می شود.

همچنین تهیه عکس OPG و CBCT و ارزیابی استخوان فک جهت آغاز مراحل درمان ایمپلت

برای شروع جراحی ضد عفونی كردن دهان و صورت بیمار ضروری است.
بی حسی موضعی در فک بالا و بی حسی شاخه اصلی عصبی در فک پایین معمولا انجام می شود برای كنترل خونریزی از لیدوكایین حاوی اپی نفرین و در بیماران قلبی از سیتانست استفاده می شود.

مرحله دوم کاشت ایمپلنت : برش لثه

جهت دیدن استخوان و ارزیابی طول و عرض و قطر استخوان علاوه بر دیدن CBCT استخوان هم باید بطور مستقیم رویت شود كه لازمه آن كنار زدن لثه ناحیه جراحی است. دریل كردن از روی استخوان شروع می شود.
در برخی موارد كه تمام فاكتور های یک ناحیه خوب جراحی را داشتیم می توان بطور غیر معمول بدون كنار زدن لثه دریل كردن از روی لثه شروع كرد.

مرحله سوم کاشت ایمپلنت : دریل كردن استخوان

از دریل های پیچى برای آماده سازی محل ایمپلنت استفاده می شود، دریل ها دارای قطر های متفاوت هستند كه برای جلوگیری از آسیب زدن به استخوان و كم كردن حرارت از دریل قطر كوچكتر به بزرگتر مرحله به مرحله پیش می رویم از دریل های تیز همراه با اسپری نرمال سالین جهت ایجاد حفره باید استفاده شود.
كمیت و كیفیت استخوان نقش بسزایی در نوع دریلینگ دارد.

مرحله چهارم کاشت ایمپلنت

كاشت ایمپلنت در محل تهویه شده مطابق با آخرین سایز دریلینگ صورت می گیرد.

مرحله پنجم کاشت ایمپلنت : بستن فلپ

جهت جلوگیری از خونریزی و پنهان كردن ایمپلنت ناحیه ایمپلنت بخیه زده می شود، در كاشت دندان یک مرحله ای بعد از گذاشتن هیلینگ بخیه زده می شود.

TOP