پودر استخوان

عدم توجه به دندان های از دست رفته و عدم اقدام برای درمان مناسب ، به طور مثال وقتی دندان از دست رفته با روشی مانند ایمپلنت جایگزین نشود ، تحلیل استخوان اتفاق می افتد ، برخی اوقات تحلیل استخوان در صورت بروز عفونت لثه و بهداشت نامناسب دندان ها نیز اتفاق می افتد.

عمل پیوند استخوان

پیوند استخوان

یکی از شرایط کاشت ایمپلنت دندان ، وجود استخوان کافی در محل کاشت ایمپلنت است ، اگر این مقدار کافی نباشد برای تقویت آن از عمل پیوند استخوان استفاده می شود.

اگر متخصص ایمپلنت تشخیص دهد نیاز به پیوند استخوان دارید ، در برخی موارد باید 3 الی 6 ماه منتظر بمانید تا پیوند استخوان انجام شود سپس اقدام به کاشت ایمپلنت نماید.

جهت پیوند استخوان از روش های مختلفی استفاده می شود ، به طور مثال روش استئوژنز که از استخوان ناحیه ای از بدن بیمار برداشته می شود نوعی پیوند استخوان است.

بهترین روش پیوند استخوان روش استئوژنز است ، زیرا بدن به سرعت پیوند را می پذیرد.

پیوند استخوان را می توان از بانک استخوان که از شخص دیگر می باشد نیز انجام داد ، در این روش پس از انجام آزمایشات و حصول اطمینان از عدم رد پیوند ، پیوند استخوان انجام می شود.

در هر حال پیوند استخوان توسط پودر استخوان نیز ممکن است ، ذرات شیشه زیست فعال که به شکل پودر مورد استفاده قرار میگیرند ، جهت حمایت غشا و ایجاد داربست جهت استخوان سازی استفاده می شود.

پیشنهاد می کنیم جهت جلوگیری از تحلیل استخوان که در مقابل ضمن از دست رفتن استخوان ، ارتفاع صورت نیز کاهش می یابد و دچار پیری زودرس می شوید ، بلافاصله پس از از دست دادن دندان ، محل بی دندان را با ایمپلنت دندان جایگزین نماید.

ایمپلنت بهترین روش جبران بی دندانی از یک دندان تا کل فک می باشد ، ایمپلنت با بازگرداندن عملکرد طبیعی به فک از تحلیل استخوان جلوگیری می کند.