لمینت سان ست

موارد کاربرد لمینت دندان گسترده است اما می توان در بدترین شرایط نیز از لمینت دندان استفاده کرد و لبخند متفاوتی را صاحب شد.

استفاده از این روش درمانی تقریباً برای همه امکان پذیر است. به هر حال در شرایطی که بیمار دچار عقب رفتگی شدید لثه به خاطر نارسایی فک، جویدن ناخن و جویدن مداد باشد استفاده از این روش برای فرد امکان پذیر نخواهد بود.

کاربرد لمینت دندان برای دندان‌هایی که دچار تغییر رنگ شدید شده و استفاده از روش بلیچینگ بر روی آنها بی نتیجه می‌باشد.

کاربرد لمینت دندان برای ترمیم دندان‌هایی که از نظر ساختار و ظاهر از شرایط مناسب برخوردار نیستند.

کاربرد لمینت دندان برای بستن فضای ایجاد شده بین دندان‌ها (فاصله میان دندان‌ها)

کاربرد لمینت دندان برای بازیابی ظاهر طبیعی دندان‌های کج شده یا پوسیده و نیز به منظور بازیابی پر کردگی‌های قدیمی که رنگ و ظاهر عادی خود را از دست داده‌اند.

کاربرد لمینت دندان برای رفع مشکل تجمع و نامرتبی دندان‌ها در دهان به همراه استفاده از روش‌های درمان ارتودنسی

روش انجام لمینت دندان

در این روش از بین رفتن ساختار دندان سالم در سطح حداقل قرار داشته و معمولاً بین ۰٫۳ تا ۰٫۷ میلی متر از ضخامت دندان بدون بریدن آن نازک می‌شود.

در اولین جلسه ملاقات با دندان پزشک، وضعیت دندان‌های بیمار قبل از تراش سطح روی آن بررسی شده و بر این اساس از آنها مدل تهیه می‌شود.

در ادامه لایه مورد نیاز از روی دندان‌ها برداشته شده و بررسی‌ها با ابزارهای دقیق اندازه گیری تکرار می‌شوند. در جلسه بعدی ملاقات با دندان پزشک، روکش لمینت ونیر بر روی دندان‌های بیمار نصب می‌گردد.

در صورتی که برای لمینت ونیر نیازی به عملیات درمانی اضافی بر روی لثه‌ها یا ساختار دندان‌ها وجود نداشته باشد، بیمار می‌تواند طرح لبخند جدید خود را با ۲ یا ۳ جلسه ملاقات با متخصص دندان پزشکی در طول یک هفته مشاهده کند.