مراحل کاشت ایمپلنت دندانی

مراحل کاشت ایمپلنت دندانیمراحل کاشت ایمپلنت دندانی پس از تایید عمومی بیمار برای کاشت ایمپلنت به عبارتی تایید و بررسی آزمایش های پزشکی و معاینات دهان و دندان که شامل رادیوگرافی کامل فک (o.p.g ) و رادیوگرافی سه بعدی (c.b.c.t) و معاینات داخل دهانی می شود شروع می شود.

انواع رادیوگرافى برای ارزیابی

رادیوگرافی یکی از ملزومات کاشت دندان می باشد.

١- رادیوگرافی پری اپیکال برای ارزیابی فواصل بین دندانی و تعداد ایمپلنت مورد نیاز است و همچنین مقدار پر شدن ساکت بعد از کشیدن را دقیقا نشان می دهد.

٢- در رادیوگرافى پانورامیک می توان دید کلی نسبت به درمان داشت.

٣- در رادیوگرافى CBCT بصورت سه بعدی می توان بعد عرضی، شناسایی مناطق حساس مثل سینوس و عصب را ارزیابی کرد.

مراحل کاشت ایمپلنت

۱. اولین مرحله کاشت ایمپلنت دندانی جاگذاری پیچ تیتانیومی (فیکسچر) در داخل حفره دندان کشیده شده و یا حفره ای که با دریل ایجاد شده است می باشد.

۲. در مرحله دوم لثه روی ایمپلنت با بخیه زدن پوشانده می شود.

برای فک پایین بطور معمول ۳ ماه برای جوش خوردن ایمپلنت به استخوان زمان نیاز می باشد و برای فک بالا ۵ ماه

۳. بعد از اطمینان حاصل کردن از (Osseointegration ) با یک فلپ ساده ، روی ایمپلنت باز می شود و یک قطعه تیتانیومی بنام هلینگ بمدت ۱۵ روز بسته می شود تا لثه برای قالب گیری شکل گرفته آماده مراحل بعدی شود و بعد از آن قطعه ای بنام اباتمنت جای هلینگ روی ایمپلنت بسته می شود.

مراحل کاشت ایمپلنت

۴. با قالبگیری کردن از ایمپلنت و فرستادن ان به لابراتوار روکش ساخته شده و به دو صورت پیچ شونده و چسب شونده تاج به ایمپلنت پیج یا چسبانده میشود.

پروتز در ایمپلنت های دندانی

پروتز دندان، تاج و یا روکش دندان به قطعه ای از ایمپلنت گفته می شود که بروی اباتمنت گذاشته می شود در واقع همان روکشی است که بروی دندان های عصب کشی شده و یا برای زیبایی روی دندان قرار داده می شود.

به زبان ساده تر قسمتی از ایمپلنت که در دهان دیده می شود را پروتز گویند.

انواع پروتز

١- پروتز PFM که از دو لایه فلزی معمولا کروم و کبالت در زیر و لایه پوششی سفید رنگ به نام پرسلن (چینی) روی آن کشیده می شود.

٢- پروتز زیرکونیا که تماماً یک لایه سفید رنگ بنام زیرکونیا آن را تشکیل می دهد.

طرح درمان ایمپلنت دندانی بر اساس تعداد دندان از دست رفته پایه ریزی می شود مثلا بیمار یک دندان از دست داده است و یا تمام دندان های خود را کشیده است به طور خلاصه تعداد ایمپلنت های مورد نیاز بیمار بشرح زیر است:

پروتز برای یک دندان ایمپلنت

١- فرد یک دندان از دست داده است. یک ایمپلنت و یک روکش نیاز دارد

یک ایمپلنت و یک روکش

پروتز دو دندان ایمپلنت

٢- فرد دو دندان در کنار هم کشیده است دو ایمپلنت گذاشته شده و دو روکش بصورت جداگانه ویا بهم چسبیده روی ان گذاشته می شود

پروتز دو دندان ایمپلنت

روش پروتز بریج در ایمپلنت

٣- فرد سه دندان در کنار هم کشیده است به دو طریق می توان بیمار را دارای دندان کرد

الف- سه ایمپلنت و سه روکش

ب- دو ایمپلنت و سه روکش سه دندان پروتز

روش پروتز بریج در ایمپلنت

پروتز برای چهار دندان

۴- چهار دندان را در کنار هم در ناحیه قدام از دست داده باشد.

الف- دو ایمپلنت و چهار روکش

ب-سه ایمپلنت و چهار روکش پروتز چهار دندان ایمپلنت

پروتز برای چهار دندان

پروتز فک بالا

۵- بیمار تمام دندان های خود را در فک بالا کشیده باشد.

الف- چهار ایمپلنت و یک دست دندان اکریلی ( اوردنچر)

ب- هشت و یا ده ایمپلنت و دوازده ویا چهارده روکش متصل بهم روی آن گذاشته می شود.

پروتز فک پایین

پروتز فک بالا

۶- بیمار تمام دندان های فک پایین را کشیده است

الف- دو یا سه ایمپلنت و دست دندان اکریلی (اوردنچر)

ب- شش ایمپلنت و دوازده روکش متصل بهم