سینوس لیفت

سینوس لیفت جراحی مورد نیاز جهت برخی بیماران با شرایط خاص می باشد که قبل از انجام ایمپلنت الزامیست.

در اسکلت صورت انسان دقیقا بالای فک بالا حفره ای وجود دارد که قسمتی از مجرای تنفسی است ، نام این حفره سینوس است.

محل قرار گیری سینوس در فک بالا و بالای دندان های آسیاب کوچک و بزرگ می باشد ، معمولا عفونت این دندان ها باعث عفونت سینوس می شود و ممکن است باعث سینوزیت شود ، البته سینوزیت دلایل دیگری نیز دارد.

با از دست دادن دندان های آسیای کوچک و بزرگ در ناحیه استخوانی زیر سینوس فک بالا تحلیل استخوان اتفاق می افتد و سینوس نیز بزرگ تر می شود ، با این اتفاق استخوان کافی برای کاشت ایمپلنت دندان وجود ندارد و باید عمل سینوس لیفت یا بالا بردن کف سینوس انجام داد ، ضمنا این عمل به دو روش سینوس باز و بسته انجام می شود.

به همین جهت متخصص ایمپلنت با تهیه عکس سی تی اسکن شرایط بیمار را بررسی می کند. تهیه این عکس قبل از انجام ایمپلنت الزامی است.

روش انجام سینوس لیفت

روش انجام این عمل به این صورت است که جراح فک و صورت با باز کردن حفره سینوس و کنار زدن غشاء پوشاننده آن مواد جایگزین استخوان را قرار می دهد و روی آن با لایه مخصوصی به نام ممبرین بسته می شود ، سپس پس از چند ماه استخوان سازی انجام می شود و می توان ایمپلنت را در محل قرار داد.

زمان و هزینه سینوس لیفت و ایمپلنت دندان

این عمل جراحی برای برخی بیماران با این شرایط سینوسی هزینه جداگانه به همراه دارد ، ضمن اینکه طول و زمان درمان ایمپلنت نیز افزایش خواهد یافت ، البته می توان با سرعت بخشیدن به تصمیمگیری درباره ایمپلنت کردن دندان و جایگزین کردن ایمپلنت با دندان از دست رفته از هزینه های بیشتر و بالا رفتن قیمت ایمپلنت دندان جلوگیری به عمل آورد.