تحلیل استخوان فک

کاشت ایمپلنت دندان گاهی به دلیل محدودیت های به وجود آمده برای بیمار دچار چالش می شود ، تحلیل استخوان یکی از مواردی است که ممکن است بیماری که هدف کاشت ایمپلنت دارد را دچار مشکل کند.

درمان تحلیل شدید استخوان جهت کاشت دندان گاهی نیاز است تا روال درمان ایمپلنت کامل شود.

این موارد دندانپزشک را با محدودیت کاشت دندان مواجه می کند و اما یک متخصص ایمپلنت با مهارت و تجربه می تواند مشکل را برطرف کند.

١- تحلیل قطر استخوان
٢- تحلیل ارتفاع استخوان

تحلیل قطر استخوان و تحلیل ارتفاع استخوان

درمان تحلیل شدید استخوان – تحلیل قطر استخوان

برای کاشت ایمپلنت نیاز به حداقل ۶ میلیمتر قطر استخوان برای ایمپلنت قطر ۴ میلیمتر می باشد و در افزایش تحلیل استخوان به ۴ تا ۵ میلیمتر می توان از ایمپلنت قطر ٣.٢ میلی متر استفاده کرد.

ایمپلنت با قطر کمتر از ٣ میلی متر را مینی ایمپلنت می گویند که برای پروتز های موقت معمولا استفاده می شود.

مینی ایمپلنت

در کاشت ایمپلنت برای بالا بردن موفقیت دراز مدت باید حداقل ١میلی متر استخوان در مرحله اولیه کاشت اطراف ایمپلنت را بگیرد ؛ در نتیجه هر قطری از ایمپلنت باید استخوانی با قطر ٢ میلی متر بیشتر را داشته باشد.

در مواردی که قطر استخوان کمتر از ٣ میلی متر باشد نیاز به اضافه کردن استخوان در محل کاشت ایمپلنت می باشد ، بدین صورت که با ریچ اسپلیت کردن که همان از وسط دو نصف کردن از ناحیه فوقانی استخوان است صورت می گیرد.

ریچ اسپلیت

پس از برش استخوان با ابزار دقیق ، ایمپلنت در وسط آن قرار میگیرد در مواردی که قطر استخوان کمتر از ٢ میلیمتر باشد بدلیل نازک بودن امکان دو نصف کردن آن نیست ، لذا از بلوک های استخوانی استفاده می شود بدین صورت که از ناحیه چانه و در مواردی که نیاز به استخوان زیاد می باشد از ناحیه لگن استخوان برداشته و در ناحیه مورد نظر پیچ می شود و بعد از چند ماه که جوش خورد ایمپلنت کاشته می شود.

بلوک های استخوانی

درمان تحلیل شدید استخوان – تحلیل ارتفاع استخوان

الف – ناحیه سینوس ها که بدلیل کشیدن دندان در قسمت خلفی فک بالا سینوس شروع به رشد می کند که علت آن ورزش های هوازی یعنی پر کردن سینوس ها از هوا از طریق بینی و دیگری جاذبه زمین بعلت مهار نبودن کف سینوس توسط ریشه می باشد؛ از آنجایی که استخوان آن ناحیه از نوع اسفنجی می باشد تحلیل شدید تری را داریم.

برای کاشت ایمپلنت باید کف سینوس را نسبت به نیاز طول ایمپلنت بالا برد اگر ارتفاع محل کاشت کمتر از ٨ تا ١٠ میلی متر باشد می توان از ایمپلنت های کوتاه استفاده کرد

اگر ارتفاع کمتر از٧ میلی متر باشد باید کف سینوس را با تکنیک بسته از طریق حفره تهویه شده جهت ایمپلنت با وسیله استئوتوم بالا برد close sinus lift اگر ارتفاع کمتر از۶ میلی متر باشد باید کف سینوس را با تکنیک باز که از طریق دیواره خارجی با داخل سینوس رفت و پودر استخوان را اضافه کرد open sinus lift در این روش ایمپلنت در همین مرحله گذاشته می شود.

جراحى سینوس لیف

اگر ارتفاع بحدی باشد که نتوان گیر اولیه را گرفت جراحى سینوس لیف انجام می گیرد اما بعد از ۵ ماه که استخوان جوش خورد ایمپلنت کاشته می شود.

ب- ناحیه خلفى فک پایین

جابجایی عصب

به دو صورت می شود تحلیل استخوان را در ناحیه خلفى فک پایین جبران کرد یکی از طریق گذاشتن بلوک های عمودی که تاکنون از موفقیت زیادی بر خوردار نبوده است و دیگرى از طریق جابجایی عصب مندیبل که کارى بسیار حساس و کارامد مى باشد این روش بدین صورت انجام مى گیرد که عصب مندیبل از مسیرى کانالى که داخل استخوان فک وجود دارد بیرون أورده مى شود و بعد از کار گذاشتن ایمپلنت عصب در مجاورت ایمپلنت قرار می گیرد.