ایمپلنت All on 4

ایمپلنت All on 4 تکنیکی بر پایه پروتز هیبریدی ساپورت شونده است که با ۴ عدد ایمپلنت انجام می باشد ؛ کل فک توسط پروتز چه در فک پایین چه در فک بالا پوشش داده می شود.

در این روش ۲ عدد ایمپلنت در قسمت قدام منتنال فورامن (سوراخ چانه ای) با زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه قرار می گیرد و ۲ عدد ایمپلنت نیز در قسمت قدام فک پایین قرار می گیرد. این تکنیک حتی در استخوانهای بسیار تحلیل رفته نیز قابل انجام است و این مهمترین مزیت این روش می باشد.

در بسیاری از بیماران مخصوصا در کسانی که دارای تحلیل استخوان شدید در فک پایین هستند این روش کاربرد بالایی دارد و مزیت دیگر این روش به خاطر آماده شدن پروتز نهایی آن می باشد که حتی در مدت ۲۴ ساعت پس از جراحی ایمپلنت می توان پروتز نهایی را تحویل بیمار داد.

مزایای ایمپلنت All on 4

نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر در فک پایین بیمار تحلیل استخوان داشته باشیم (مثلا بیمار چندین سال پیش، دندانهای خود را از دست داده باشد) به خاطر اینکه سرعت تخریب در قسمت خلفی فک پایین چندین برابر بیشتر از قسمت قدام فک می باشد ؛ بیمار نیاز به پیوند استخوان خواهد داشت که این کار به چندین روش صورت می پذیرد و می توان از بلاک های استخوانی سنتیتک استفاده کرد یا می توان از قسمت قدام فک پایین ( چانه ) یا از راموس فک یا لگن و… استخوان برداشت و در آن ناحیه استفاده کرد ؛ این پروسه زمان بر می باشد و مستلزم صرف هزینه زیاد نیز می باشد اما در تکنیک ۴ All on نیاز به پیوند استخوان نداریم و هرچه تحلیل استخوان داشته باشیم می توان از ۴ عدد ایمپلنت استفاده کرد.

مزیت دیگر اینکه اگر بیمار دندانهای غیر قابل نگهداری داشته باشد در همان روز می توان دندانها را خارج کرد و به جای آن ۴ عدد ایمپلنت قرارداد و مزیت عمده آن نیز کاهش هزینه های بیمار می باشد و در مدت زمان کوتاهتری بیمار دارای دندان ایمپلنت می شود.

پروتز هیبریدی به کار رفته برای این روش پیچ شونده است و کاملا روی ایمپلنت ها فیکس و محکم می شود و بیمار به راحتی می تواند صحبت کند ، غذا بخورد و فعالیت عادی خود را انجام دهد ، ضمن اینکه بیمار زیر پروتز را می تواند به راحتی تمیز می کند.